Concert

UEC

Unitat d'Escolarització Compartida

“No estem acceptant allò que no podem canviar.
Estem canviant allò que no podem acceptar”,
Angela Davis

Des de fa més de 20 anys oferim un projecte diferent per atendre adolescents que necessiten recuperar la il·lusió i coresponsabilitzar-se del seu procés de creixement i formació dins l’etapa de formació secundària obligatòria.